Hotline
1900 7062
Xe 10 Tấn. Dài 9 m, Rộng 2,3m, Cao 2,2m