Hotline
1900 7062
Xe 10 Tấn. Dài 9,2m, Rộng 2,4m, Cao 2,5m

Chưa có hình ảnh trong album này