Hotline
1900 7062
Xe 12 Tấn. Dài 9,1 m, Rộng 2,3 m, Cao 2,2m