Hotline
1900 7062
Xe 15 Tấn, Dài 9,3m, Rộng 2,3 m, Cao 2,2m