Hotline
1900 7062
Xe 15 Tấn, Dài 9,5m, Rộng 2,4m, Cao 2,6m

Chưa có hình ảnh trong album này