Hotline
1900 7062
Xe 20 Tấn. Dài 9 m, Rộng 2,3 m, Cao 2,3 m