Hotline
1900 7062
Xe 20 Tấn. Dài 9,5 m, Rộng 2,3 m, Cao 2,3 m