Hotline
01222 019 222
Xe 2,5 Tấn. Dài 4,3m, Rộng 1,85m, Cao 1,85m