Hotline
01222 019 222
Xe 3,5 Tấn. Dài 5,2m, Rộng 2m, Cao 2m