Hotline
1900 7062
Xe 4,5 Tấn. Dài 6,2m, Rộng 2,1, Cao 2,3m

Chưa có hình ảnh trong album này