Hotline
1900 7062
Xe 5 Tấn. Dài 6 m, Rộng 2,1m, Cao 2,1 m