Hotline
1900 7062
Xe 8 Tấn. Dài 7,3 m, Rộng 2,2 m, Cao 2,15m