Hotline
1900 7062
Xe 8 Tấn. Dài 8,3m, Rộng 2,4m, Cao 2,5m

Chưa có hình ảnh trong album này