Hotline
1900 7062
Xe tải 2 Tấn. Dài 4,1 m, Rộng 1,75 m, Cao 1,8 m