Cung cấp xe

đầy đủ kích thước

Dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ với phương tiện đa dạng chủng loại

XE Đầu kéo

DÀI 12-14M, RỘNG 2.4M, CAO 2.4M

XE Đầu kéo

DÀI 12-14M, RỘNG 2.4M, CAO 2.4M

XE 12-20 TẤN

DÀI 9.1-9.5M, RỘNG 2.38M, CAO 2.3M

XE 8-10 TẤN

DÀI 7.3-9M, RỘNG 2.35M, CAO 2.3M

XE 8-10 TẤN

DÀI 7.3-9M, RỘNG 2.35M, CAO 2.3M

XE 3.5-5 TẤN

DÀI 5.2-6M, RỘNG 2.1M, CAO 2.15M

XE 1-2.5 TẤN

DÀI 3.5-4.3M, RỘNG 1.75M, CAO 1.8M

XE 1-2.5 TẤN

DÀI 3.5-4.3M, RỘNG 1.75M, CAO 1.8M

Made with ❤️ by zizTEK

Copyrights © 2021 by vantaihueduy.com
0901 222 224
Contact