VẬN TẢI HUỆ DUY

Together We Are One

Kích thước xe

Cung cấp xe

đầy đủ kích thước

Dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ với phương tiện đa dạng chủng loại

XE Đầu kéo

DÀI 12-14M, RỘNG 2.4M, CAO 2.4M

XE Đầu kéo

DÀI 12-14M, RỘNG 2.4M, CAO 2.4M

XE 12-20 TẤN

DÀI 9.1-9.5M, RỘNG 2.38M, CAO 2.3M

XE 8-10 TẤN

DÀI 7.3-9M, RỘNG 2.35M, CAO 2.3M

XE 8-10 TẤN

DÀI 7.3-9M, RỘNG 2.35M, CAO 2.3M

XE 3.5-5 TẤN

DÀI 5.2-6M, RỘNG 2.1M, CAO 2.15M

XE 1-2.5 TẤN

DÀI 3.5-4.3M, RỘNG 1.75M, CAO 1.8M

XE 1-2.5 TẤN

DÀI 3.5-4.3M, RỘNG 1.75M, CAO 1.8M

Made with ❤️ by zizTEK

Copyrights © 2021 by vantaihueduy.com
0901222224
Contact