Hội thảo đã có hơn 400 đại biểu đến từ các cơ quan, tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu và các đơn vị tái chế, xử lý chất thải tại khu vực miền Nam tham dự theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.
Ông Phan Tuấn Hùng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ TN&MT cho biết, EPR là cách tiếp cận của chính sách môi trường, là trách nhiệm của nhà sản xuất, nhập khẩu một loại sản phẩm, hàng hóa được mở rộng tới giai đoạn sản phẩm, hàng hóa đó được thải bỏ. Nhà sản xuất, nhập khẩu được yêu cầu có trách nhiệm về môi trường trong suốt vòng đời của sản phẩm, hàng hóa bao gồm từ các khâu thiết kế, sản xuất, tiêu dùng và thải bỏ. EPR có mối quan hệ mật thiết với kinh tế tuần hoàn, là một nhân tố cần thiết, quan trọng để thúc đẩy và duy trì nền kinh tế tuần hoàn.
Nếu thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu của EPR sẽ giúp doanh nghiệp đảm bảo sự khép kín, tuần hoàn tài nguyên giữa nguồn nguyên liệu đầu vào và chất thải sinh ra trong quá trình hoạt động sản xuất, hướng tới mục tiêu không phát thải (zero waste). EPR được kỳ vọng sẽ giải pháp quan trọng giúp giải quyết hiệu quả vấn đề rác thải nhựa hiện nay.
EPR là công cụ chính sách rõ ràng nhất giúp giải quyết vấn đề rác thải nhựa hiện nay và EPR cũng khởi đầu nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam, đặt nền móng ban đầu cho hình thành và phát triển ngành công nghiệp tái chế hiện đại, thân thiện với môi trường.
Nguồn: Thái Ca

Leave a comment

Made with ❤️ by zizTEK

Copyrights © 2021 by vantaihueduy.com
0901 222 224
Contact